ดู บ้านสุชาดา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Baansuchadaa
GPS position

latitude : 18.320389

longitude : 99.49525